Služby

Priemyselný Park LOG CENTER R7, poskytuje svojim nájomcom balík plných správcovských
služieb. Balík služieb obsahuje:

 • Miestne poplatky, dane v rátane dane z nehnuteľnosti
 • Poistenie budovy
 • Správa budovy
 • Technické a obchodné
  administratívne poplatky
 • Revízie
 • Údržba a oprava spojená s
  prenajatým objektom a
  stavbou alebo jej časťou,
  technická infraštrukúra,
  dopravné komunikácie a zele
  ň
 • Údržba zelene
 • Upratovanie areálu
 • Náklady na služby v rámci
  areálu
 • Odvoz odpadu
 • Opravárenské a výmenné
  služby
 • Odhŕňanie snehu
 • Strážna služba 24/7