Projekt

LOG CENTER R7 je strategicky umiestnený na diaľnici R7 juhovýchodne od Bratislavy. Je to projekt priemyselného a logistického parku kategórie A o celkovej výmere cca. 100 000 m² úžitkovej plochy. 

Ajvďaka svojej výhodnej polohe je ideálnym distribučným uzlom pre domácich a medzinárodných poskytovateľov logistikých služieb, maloobchodné sklady, dodávateľov automobilového priemyslu prvého stupňa, ako aj nájomcov z elektrotechnického priemyslu. 

Región Dunajská Streda navyše ponúka solídnu pracovnú silu s nízkymi pracovnými nákladmi a možnosťou udržať si svojich zamestnancov, z ktorých viac ako 50% denne dochádzalo do Bratislavy a ďalších regionálnych miest. 

Hlavne výhody

  • Prvý priemyselný a logistický park na prenájom v okrese Dunajská Streda, na juhozápade Slovenska
  • Strategická poloha umožňuje ľahké pokrytie slovenského, rakúskeho a aj maďarského trhu
  • Ponúka malé, stredné a väčšie jednotky moderného štandardu triedy A, ktoré umožňujú lepšie využitie
    priestoru ako aj úspory energie
  • Dostupnosť ľudských zdrojov v regióne umocnená základňou pracujúcich, ktorí dochádzajú za prácou, a
    teda by mohli byť priťahovaní novými pracovnými ponukami v mieste svojho bydliska

Partnery projektu